MİSYONUMUZ

Dentapolitan ağız ve diş sağlığı polikliniği olarak, ağız ve diş sağlığı hizmetlerini tüm diş hekimliği
uzmanlık dallarında uluslararası standartlarda, son teknolojik imkanları kullanarak hastalara sağlık hizmeti
sunabilmektir.

VİZYONUMUZ

Ağız ve diş sağlığı alanında, uluslararası bilimsel çalışmaları referans alarak, ülkemizde ve uluslararası
sahada örnek bir teşhis ve tedavi merkezi olmaktır.